více informací


Zprávy a aktuality


Produktové portfolio

Bentonity

Těžba, zpracování bentonitů a následná produkce výrobků na jejich bázi představuje stěžejní pilíř výrobního programu společnosti KERAMOST, a.s. Jedinečné vlastnosti této suroviny dávají předpoklad k jejímu mnohostrannému využití.

více informací

Steliva

Produkt vzniklý úpravou suroviny bentonit se stále více těší zájmu chovatelů koček a jiných drobných zvířat chovaných v domácnostech. Přírodní a tudíž ekologické materiály všech typů a barev splňují náročné požadavky zákazníků na trzích Evropské unie.

více informací

Jíly a keramické hmoty

Nabídka výrobků společnosti KERACLAY, a.s. obsahuje řadu kvalitních a také ojedinělých jílů, které zákazník dostává v různém stupni zpracování. Tyto jíly jsou vysoce žáruvzdorné, plastické, světle se pálící s vysokým zastoupením jílových minerálů.

více informací

Kaoliny

Plavený kaolin je surovina vyhledávaná zejména papírenským průmyslem pro jeho výjimečně vysokou bělost a nízkou abrazi. Metakaolin je aplikován jako přísada do betonů, malt a omítek, gumy a plastů, kde zlepšuje jejich vlastnosti.

více informací

Znělec

Výlevná magmatická hornina, která se používá jako tavivo do keramických hmot a některých sklářských kmenů. Použitím znělce se dosáhne poklesu tavící teploty a zkrácení doby pálení. Vzniklá energická úspora se projevuje především nižšími provozními náklady.

více informací

Metakaolin

Metakaolin je mletý, tepelně upravený plavený kaolin. Používá se jako přísada do žárovzdorných materiálů, betonů a malt, jako plnivo do pryže a plastů i pro další aplikace.

více informací
copyright © KERAMOST, a.s.   /    design © martindesign.cz